Väike usuõpetus

2.80 

Tootekood: MK-01507 Kategooria:

Väike usuõpetus e lühike sissejuhatus ristiusku on koostatud Martin Lutheri Väikese Katekismuse põhjal. Seda võib kasutada õppematerjalina koolides, leeritundides või iseõppimisel. Väike usuõpetus tahab anda lihtsa piiblipärase vastuse usu ja elu küsimustele.
2012. aasta väljaanne on keeleliselt üle vaadatud. Lisatud on näiteid EELK jumalateenistuse korrast ning mõned laulud Kiriku laulu- ja palveraamatust.

SISUKORD
Eessõna
Piibel ja selle sõnum
Piibel
Patt
Evangeelium
Seaduse ja evangeeliumi vahel erinevus
Jumala 10 käsku
Seaduse esimene tahvel
Seaduse teine tahvel
Usutunnistus
Usutunnistuse esimene õpetus
Usutunnistuse teine õpetus
Usutunnistuse kolmas õpetus
Meie Isa palve
Püha ristimise sakrament
Patukahetsus ja piht
Püha armulaua sakrament
Lisad
Jumalateenistus
Kirikuaasta
Liturgilised värvid
Valik laule