Postmodernismi aabits

8.00 

Postmodernismi avav käsiraamat.

Tootekood: PA-00251 Kategooria:

Auditooriumist meediakanalini on nüüdisaja ühiskond muutusevalus, mida võib võrrelda modernsuse sünniga keskaja lõpul. Modernne maailmamõistmine on lõpule jõudmas ning suundumas postmodernismi. Kuid mis on postmodernism? Kuidas see esile kerkis? Mis iseloomustab postmodernistlikku eetost? Kes on selle juhtivad propageerijad? Ning milliseid väljakutseid esitab see kultuurinihe kirikule, kes kuulutab evangeeliumi kujunevale postmodernsele põlvkonnale?

Stanley J. Grenz kaardistab postmodernismi maastikku ning toob välja kunsti ja arhitektuuri, filosoofia ja ilukirjanduse, kirjandusteooria ja meedia ühendavad seosed. Postmodernismi aabits uurib postmodernistliku fenomeni sajandipikkust kujunemislugu ning tutvustab lugejaile postmodernistliku vaimsuse juhtfiguure. Teatmeteosena on Postmodernismi aabits möödapääsmatu käsiraamat nüüdisaegse Lääne kultuuri mõistmiseks.

Stanley J. Grenz, D. Theol., on USA Baylor University ja Truett Seminary teoloogiaprofessor ning paljude teoloogia-alaste teatmeteoste, sealhulgas XX sajandi teoloogia üks autoritest.
SISUKORD
Eessõna 9

Star Trek ja postmodernne põlvkond 13
Liikumine modernsuselt postmodernsusele
Modernne mõtteviis
Postmodernne mõistus
Postmodernism ja evangelikaalne identiteet

Postmodernne vaimsus 25
Postmodernne teadvus
Postmodernism kui kultuurifenomen
Postmodernism kui popkultuuri fenomen

Postmodernne maailmavaade 51
Postmodernism ja teadmine
Postmodernne teadusrevolutsioon

Modernse maailma tõus 67
Modernsuse renessanslikud alused
Modernsus ja valgustusaeg
Modernsus ja Kanti revolutsioon

Postmodernismi eelmäng 89
Valgustusaegse mõtte küsimärgi alla seadmine
Hermeneutika probleem
Keeleprobleem

Postmodernsed filosoofid 125
Teadmine kui võim: Michel Foucault
Logotsentrismi dekonstruktsioon: Jacques Derrida
Pragmaatiline utoopia: Richard Rorty

Evangeelium ja postmodernne kontekst 163
Postmodernne modernismi kriitika
Postmodernse evangeeliumi tunnusjooned

Viited 177
Kirjanduse loetelu 203
Nimede register 211

Originaali tiitel
Stanley J. Grenz
A Primer on Postmodernism
William B. Eerdmans Publishing Co. Tõlkinud Andrus Norak