Pastor, ärata oma kogudus!

2.00 

Tootekood: PA-00961 Kategooria:

Eessõna dr. Rick Warrenilt:

Raamat tutvustab jüngrikoolitust ja selle põhiväärtust kiriku teenimistöö filosoofiana.
Kuidas innustada koguduse liikmeid kirikutöös kaasa teenima? See on tänapäeval üks kõige kriitilisemaid küsimusi kiriku tervises ja kasvus.
Selleks, et inimesed hakkaksid teenima Jeesust, ei piisa ainult lootmisest ja unistamisest. On vaja teadlikult planeerida tegevuskava, juhtimaks inimesi suuremale pühendumisele ja Kristuse teenimisele. Kalifornias, Lake Forest`is, Saddlebacki kogudustes oleme suutnud tööle panna tuhandeid koguduse liikmeid. Seda tänu pidevale suhtlemisele, praktilisele töökorraldusele ja lihtsale struktuurile. Ka teistes kogudustes saab kasutada neid samu elemente, et mobiliseerida oma liikmed teenimistööle.
Kõigepealt õpeta püsivalt seda, mida Piibel ütleb kiriku, vaimuliku kasvamise, teenimise ja vaimuandide kohta. Seejärel proovi avastada oma koguduseliikmete andeid ja talente ning leia igaühele parim paik teenimiseks. Siis korralda oma koguduse elu sellisel viisil, mis minimaliseeriks ülalpidamiskulud ja keskenduks peamiselt teenimistööle. Sellest see raamat räägibki!
Mu hea sõber dr. John Oak on kirjutanud silmapaistva käsiraamatu Jeesuse järgimisest ja inimeste koolitamisest. See on täis tarkust, mis tuleneb Kristuse teenimisest paljude aastate jooksul. See, millest pastor Oak selles raamatus räägib, ei ole vaid paljas teooria. See töötab! See on olnud tõhus SaRangi koguduses. Jumal on kasutanud selles raamatus olevaid põhimõtteid, et ehitada kirikut, mis on tasakaalus kui ka terve, mitte lihtsalt suur.
Et juhtida oma koguduse liikmeid küpsusele, teenimistööle ning misjonile, tuleb kõigepealt investeerida aega, et õpetada koguduseliikmetele seda, mida Piibel ütleb nende teemade kohta. Õpetusele tuleb panna piibellik alus. Räägi nendel teemadel piiblitundides, jutlustes, seminarides, kodugruppides ja igal muul moel, et sellele tähelepanu pöörata. Kunagi ei tohi lõpetada õpetamast, kui oluline on, et kõik kristlased teeksid jumalariigi tööd. See raamat võib olla sulle juhiseks.
Jeesus ütles:Sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! ( Mk 10:45 ). Teenimine ja andmine on Kristuse-sarnase eluviisi määravad iseloomujooned. Kui tahame saada Kristusega sarnaseks, peame õppima teenima ja andma. Me peame Sõna ellu rakendama, mitte seda vaid kuulama. Mu palve on, et Jumal kasutaks seda raamatut, kasvatamaks terve põlvkonna usklikke, kes pühendunult teenivad Jumalat ja jagavad Tema igavikulisi eesmärke!

Väljaandja OÜ Pauluse Raamatupood
2010