Õhtumaa mõtte loojad

12.00 

Kultuurilooline leksikon, mis annab hea sissejuhatuse viimase 2000 aasta jooksul lääne kultuuri ja maailmapilti vorminud mõtlejate ning kirjameeste eludesse ja ideedesse.

Tootekood: PA-00170 Kategooria:

Kultuurilooline leksikon, mis annab hea sissejuhatuse viimase 2000 aasta jooksul lääne kultuuri ja maailmapilti vorminud mõtlejate ning kirjameeste eludessse ja ideedesse. Raamat käsitleb 100 olulist mõtlejat ning religiooniloolisi arenguid Augustinusest Aquino Thomaseni, kirikuisadest karismaatilise liikumiseni, sealhulgas usutunnistuse loomist, skismasid, vastuolusid ning teoloogia ja õpetuse kujunemist. Teos asetab erinevad filosoofia, teoloogia ja ajaloo perioodid perspektiivi ning koos paljude tsitaatide ja tekstinäidetega aitab mõista olulisemaid pöördepunkte Õhtumaa mõtlemise loos. Õhtumaa mõtlejad on oluliseks abimaterjaliks lisaks teoloogia- ja filosoofiahuvilistele ka kultuuriloo õpetamisel koolides ja ülikoolides.

Tony Lane on dogmaatika õppejõud Londoni piiblikolledzhis.   Sisukord

Sissejuhatus 9
Kirikuisade aeg kuni 500 a pKr
Platonism ja kreeka filosoofia 14
Apostellikud isad 16
Justinus Märter 18
Irenaeus 19
Tertullianus 22
Klemens Aleksandriast 26
Origenes 27
Cyprianus 31
Eusebios Caesareast 34
Nikaia kirikukogu (325) 35
Athanasios 38
Kapadookia kirikuisad 43
Konstantinoopoli kirikukogu (381) 45
Ambrosius 47
Johannes Chrysostomos 49
Hieronymus 51
Augustinus 53
Kyrillos Aleksandriast 58
Efesose kirikukogu (431) 61
Leo Suur 63
Chalkedoni kirikukogu (451) 65
Apostellik usutunnistus 67 Idakiriku traditsioon alates aastast 500
Dionysios Areopagita 68
Konstantinoopoli kirikukogu (553) 69
Maximus Usutunnistaja 71
Konstantinoopoli kirikukogu (680–681) 72
Johannes Damaskusest 74
Nikaia kirikukogu (787) 75
«Uus teoloog» Siimeon 78
Gregorios Palamas 79
Dositheose usutunnistus (1672) 81 Keskaegne Lääs 500–1500
Athanasiose usutunnistus 87
Boethius 89
Oranje kirikukogu (529) 92
Benedictus 94
Gregorius Suur 96
Johannes Scotus Eriugena 98
Anselm 101
Pierre Abelard 104
Bernard Clairvaux’st 107
Pierre Lombard 109
Joachim Fiorest 111
IV Lateraani kirikukogu (1215) 112
Franciscus Assisist 113
Bonaventura 116
Thomas Aquinost 118
Johannes Duns Scotus 122
William Ockham 124
Thomas Bradwardine 126
Johannes Tauler 128
John Wyclif 130
Firenze kirikukogu (1438–1445) 132
Thomas Kempisest 134
Gabriel Biel 136 Reformatsioon ja vastureaktsioon 1500–1800
Desiderius Erasmus 143
Luterlik traditsioon
Martin Luther 147
Philipp Melanchthon 153
Augsburgi usutunnistus (1530) 155
Ühtsusvormel (1577) 156
Philipp Jakob Spener 158
Reformeeritud kirikute traditsioon
Ulrich Zwingli 161
Martin Bucer 164
Jean Calvin 166
Heidelbergi katekismus (1563) 171
Jakob Arminius 173
Dorti sinod (1618–1619) 174
Jonathan Edwards 176
Anabaptistid
Schleitheimi usutunnistus (1527) 178
Menno Simons 179
Briti reformatsioon
William Tyndale 182
John Knox 183
Kolmkümmend üheksa artiklit 185
Westminsteri usutunnistus 186
John Owen 188
II Londoni usutunnistus (1677) 190
John Bunyan 191
John ja Charles Wesley 192
Rooma-katoliikluse vastus
Ignatius Loyola 196
Trento kirikukogu (1545–1563) 198
Teresa Avilast 200
Blaise Pascal 202 Kristlik mõtlemine nüüdisaja maailmas
aastast 1800 tänapäevani
Liberaalid
Friedrich Schleiermacher 209
Albrecht Ritschl 212
Adolf von Harnack 213
Evangelikaalid
Charles Finney 216
Peter Forsyth 219
Benjamin Warfield 220
Gerrit Berkouwer 223
Helmut Thielicke 225
Uusortodoksia
Karl Barth 229
Barmeni deklaratsioon (1934) 234
Dietrich Bonhoeffer 235
Reinhold Niebuhr 239
Eksistentsialistid
Søren Kierkegaard 241
Rudolf Bultmann 243
Paul Tillich 247
Viimase aja suundumused
Protsessiteoloogia 249
Jürgen Moltmann 251
Wolfhart Pannenberg 254
Rooma-katoliiklased
John Henry Newman 256
Ineffabilis Deus (1854) 259
I Vatikani kirikukogu (1869–1870) 260
Pierre Teilhard de Chardin 262
II Vatikani kirikukogu (1962–1965) 264
Karl Rahner 267
Hans Küng 270
Ülemaailmne usk
Kirikute Maailmanõukogu 272
Martin Luther King 275
Kosuke Koyama 277
John Mbiti 278
Vabastusteoloogia 280
Lausanne’i kongress (1974) 283 Märksõnade loend 287
Tony Lane
The Lion Book of Christian Thought
Lion Publishing plc
Oxford, England Tõlkinud Aldo Randmaa
Toimetanud Regina-Nino Kurg, Eha Kõrge

Raamatututvustus Eesti Ekspressis 12.04.2002, autor Ringo Ringvee.