Matteuse rõõmusõnum

8.50 

Mahukas käsitlus Matteuse evangeeliumist.
II köide eesti teoloogide piiblikommentaaride sarjast.

Tootekood: PA-00177 Kategooria:

Süstemaatilise teoloogia professor Elmar Salumaa kommentaar Matteuse evangeeliumile. Uustestamentlikus kaanonis on Matteuse evangeelium algusest peale seisnud esikohal. Võimalik, et ta on pälvinud tähelepanu oma laiahaardelisuse ning sisulise mitmekesisusega, milles ei suuda temaga sammu pidada isegi ainevalikult rikkalik ning hästi korrastatud Luuka evangeelium. Jeesuse tegudest ning elusündmusist jutustavate lugude kõrval sisaldab Matteuse evangeelium Jeesuse kõnesid edastavaid pärimusi, koondatuna ühtseteks ning enam-vähem terviklikeks osadeks. Autori pearõhk Matteuse evangeeliumi seletamisel on Pühakirja kätketud sõnumi tähenduse avardamisel. Kindlaks teinud, mida pärimus on tahtnud edastada oma kaasajale, muudab autori seletus selle elavaks olevikule, kiriku kuulutuseks tänapäevale – et Jeesus on Issand ja Päästja. Elmar Salumaa, dr. theol., (1908–1996) oli kauaagne süstemaatilise teoloogia õppejõud, algselt Tartu Ülikoolis (1937–1942) ning alates 1943. aastast EELK Usuteaduse Instituudis. 1994. aastal nimetati Tartu Ülikooli audoktoriks. Arvukate publikatsioonide autor. Loe autorist lähemalt.
Vaata sisukorda. Vaata sissejuhatust, kus juttu evangeeliumi kirjanduslikust iseloomust, teoloogilisest omapärast, eksegeesi meetodist jm. Sarjas varem ilmunud: Osvald Tärk, Markuse evangeeliumi seletus.