Homoküsimus

2.00 

Milline on kiriku seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses? Paljud ei teagi, et selline seisukoht on olemas. Nii EELK Konsistoorium, Kirikukogu, Balti luterlikud piiskopid kui Eesti Kirikute Nõukogu on võtnud vastu seisukohti. Raamatus „Homoküsimus“ on need seisukohad ühtede kaante vahele koondatud, lisaks mõned arvamusartiklid (Arne Hiob, Magne Mölster, Robert Bunder, Juha Väliaho).
„Me ei tohi inimestele kuulutada hukatust ja karmi kohtumõistmist, jättes mainimata Jumala halastuse ja armu, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses. Samas ei tohi me ka kõrvale jätta Jumala pühadust ning tema sallimatust patu vastu, mida peab kuulutama koos tema armastusega patuse inimese vastu. Ja viimaks ei tohi me inimesi vastu võttes jätta ütlemata, et Jumal soovib nende elu muuta.” (Robert Bunder)

Tootekood: PA-02215 Kategooria: