Aeg on täis. Markuse evangeeliumi seletus

5.20 

Markuse evangeeliumi uus tõlge neo-Vulgatast Fanny de Siversi kommentaaridega.

Tootekood: AL-00025 Kategooria:

Markus on kirjutanud evangeeliumi, mis annab truult edasi Peetruse mälestusi ja õpetusi. Tema isiksusest ei ole ajaloos palju teada. Nagu paljud juudid Rooma impeeriumis, kandis ka Markus kaht nime: algselt heebrea-aramea Johannan, siis kreeka Markos, latiniseeritud Marcus. Tema vanemad toetasid Jeesuse misjonitööd, nad olid arvatavasti küllalt jõukad, et apostleid aidata. Nendele näis kuuluvat Ketsemani aed ja võib-olla ka hoone, kus Jeesus oma jüngritega viimast õhtu-söömaaega pidas. Esimesed Jeruusalemma kristlased olevat sageli kogunenud nende majja.
Oma Evangeeliumi kirjutas Markus 60-70 aastate paiku. Aleksandria Clemens väidab, et Rooma kristlased olevat teda palunud, Peetruse jutluseid ja jutustusi kirja panna. Paistab peaaegu kindel, et Markus redigeeris oma teksti Itaalias ja kasutas selleks Peetruse teadmisi ja seisukohti. Torkab silma, et Peetruse isikust on antud negatiivseid jooni, mis teiste evangelistide juures puuduvad ja samas on välja jäetud Peetruse esikohta ja häid omadusi puudutavad episoodid. Markus on siin respekteerinud oma õpetaja alandlikku meelt!
Markuse evangeelium on lühem kui teised. Umbes tunni ajaga võib ta otsast lõpuni läbi lugeda. Mitmed Markuse imetlejad teevad seda vahetevahel ja leiavad, et iga kord on see lugu neile midagi uut juurde andnud.
Kirjastus PATMOS